POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

Oddział Gdańsk
Siedziba Oddziału
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
tel: (0 prefix 58) 347-13-97, fax: 347-17-26
ptetis@ely.pg.gda.pl

Data ostatniej aktualizacji: 10.04.2008 Webmaster