Kurs ogólny Ib - Bezpieczeństwo funkcjonalne 
w ramach Programu Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych 
za Bezpieczeństwo Funkcjonalne
 

Informacje ogólne

Informacja o Programie Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych
za Bezpieczeństwo Funkcjonalne

Kursy ogólne: Ia Diagnostyka procesów i systemów i Ib Bezpieczeństwo funkcjonalne prowadzone odpowiednio przez Politechnikę Warszawską i Politechnikę Gdańską organizowane są w ramach Programu Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne, który został opracowany i wdrożony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w Warszawie.

„System certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne UDT-CERT”, zwany systemem UDT-CERT, zawiera zbiór procedur i zapewnia odpowiednie zasoby do prowadzenia procesu certyfikacji ą odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z programem certyfikacji, w celu wydania certyfikatu kompetencji, łącznie z utrzymaniem jego ważności. Celem powstania systemu było wspieranie rozwoju i upowszechnianie odpowiedzialności za utrzymywanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa technicznego.

UDT-CERT jako jednostka certyfikująca osoby, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17024, przyjęła do stosowania Program Certyfikacji ą Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne. Program ten zapewnia osobom certyfikowanym udowodnienie kompetencji w oparciu o określone i uznane na arenie międzynarodowej normy lub ich odpowiedniki krajowe, takie jak:

Schemat cyklu kursów szkoleniowych i minimalne czasy szkolenia przedstawione zostały na rysunku.

Schemat kursów

Szczegółowe informacje o „Systemie certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne UDT-CERT”, warunkach ubiegania się o certyfikację, wymaganiach dotyczących kandydatów oraz egzaminach kwalifikacyjnych można uzyskać na stronie Urzędu Dozoru Technicznego: www.udt.gov.pl.

Kurs Ia w Politechnice Warszawskiej
więcej informacji

Aktualności

Nabór

Kurs Bezpieczeństwo Funkcjonalne.
Najbliższy kurs w dniach 26-27.11.2015r. w gmachu naszego Wydziału

Zapraszamy.

Kontakt

Politechnika Gdańska - Gmach Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki, pok. 201

Tel.: (58) 347-12-70
Fax: (58) 347-24-87

Poczta elektroniczna:
kaut@ely.pg.gda.pl

ZS2T EiA PG ©2013