Studium Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem 
i Ryzykiem w Technice i Gospodarce 

programceleorganizacjacharakterystykaodpłatnościrekrutacjazaliczeniakontakt

Informacje o Studium

Kontakt, informacje bieżące

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
http://www.ely.pg.gda.pl

Kierownik Studium:

dr inż. Grzegorz Redlarski
e-mail: gredlar@ely.pg.gda.pl

Opiekun merytoryczny Studium:

dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG
e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl

Sekretariat:

Pani Maria Lubińska, pok. 201
tel. (58) 347 12 70 lub (58) 347 24 87
e-mail: kaut@ely.pg.gda.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Podyplomowych

dr inż. Zygmunt Giętkowski
e-mail: zygiet@ely.pg.gda.pl

Aktualności

Zajęcia rozpoczynają się z początkiem października 2006.

Absolwenci Studium otrzymują:

  • Świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego Politechniki Gdańskiej

  • Certyfikat RWTUV o znaczeniu międzynarodowym

Kontakt


Kontakt i rekrutacja:

tel. (58) 347-12-70
lub
(58) 347-24-87

e-mail:
g.redlarski@ely.pg.gda.pl

Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG ©2006