Kawa czy herbata?

Praca doktorska dra inż. Leszka Jarzębowicza wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie "Młodzi Innowacyjni" na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe w dziedzinach automatyki, robotyki i pomiarów

Dr inż. Leszek Jarzębowicz otrzymał wyróżnienie za pracę doktorską pt. "Sterowanie trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami zagłebionymi w wirniku bez pomiaru wielkości mechanicznych" w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu "Młodzi Innowacyjni 2011". Założenia, rozwiązania i wyniki rozprawy zostały zaprezentowane 6. kwietnia na konferencji AUTOMATION 2011 w Warszawie. W tym samym dniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Konkurs organizowany był po raz trzeci przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) w Warszawie.


Dr hab. inż. Krzysztof Karwowski nominowany w konkursie "Człowiek roku - przyjaciel kolei"

W dniu 11 października 2010 Kierownik Katedry dr hab. inż. Krzysztof Karwowski otrzymał nominację w konkursie "Człowiek roku - przyjaciel kolei" w kategorii "Naukowiec roku".

(źródło www.przyjaciel-kolei.pl/nominacje/)

 


Badania naukowe mgra inż. L. Jarzębowicza współfinansowane z projektu InnoDoktorant

Badania naukowe mgra inż. Leszka Jarzębowicza zostały objęte finansowaniem w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorant doktorantów, I edycja”. Nieopodatkowane stypendium w wysokości 30 000 PLN zostało przyznane na okres 8 miesięcy. Kwota pochodzi z funduszy unijnych (85%) oraz środków Budżetu Państwa (7,5%) i Województwa Pomorskiego (7,5%). Celem projektu jest usprawnienie działań młodych naukowców w ramach ich prac doktorskich poprzez przezwyciężenie barier finansowych związanych z prowadzonymi badaniami oraz zdobywaniem niezbędnych do prac materiałów.

W ramach jubileuszu 65-lecia Politechniki Gdańskiej w dniach 24-26 maja 2010 r. odbędzie się seminarium pt. "Politechnika Gdańska - uniwersytet przedsiębiorczy XXI wieku", na którym wystawiony zostanie plakat poświęcony finansowanym badaniom mgra inż. L. Jarzębowicza.

Poster

Badania związane z rozprawą doktorską były również finansowane ze środków na naukę przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy promotorski) oraz ze środków katedralnych KIET.


Rozprawa doktorska dra inż. Sławomira Judka wyróżniona w Konkursie o Nagrodę ABB!

12 maja 2009 r. w Centrum Badawczym ABB w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie o Nagrodę ABB. Tym samym po raz szósty wyłoniono laureatów tego prestiżowego konkursu obejmującego najlepsze prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie z dziedzin związanych z działalnością firmy ABB. Patronat nad tym wydarzeniem objęli dyrektor Centrum Badawczego i prezes zarządu ABB. Nagrodę główną w wysokości 25 000 PLN przyznano dr inż. Arturowi Moradewiczowi za pracę doktorską „Energoelektroniczny system zasilania bezstykowego z transformatorem obrotowym – modelowanie, analiza i projektowanie” z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Dwa równorzędne wyróżnienia o wartości 10 000 PLN trafiły odpowiednio w ręce dr inż. Sławomira Judka z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, autora pracy doktorskiej pod tytułem „Zasilanie ruchomych odbiorników energii elektrycznej za pośrednictwem cewek powietrznych sprzężonych magnetycznie” i mgr inż. Bogdana Fabiańskiego z Politechniki Poznańskiej za pracę magisterską „Projekt i wykonanie nowego sterownika robota przemysłowego IRp-6”.

Do konkursu przystąpili absolwenci z 24 uczelni z całego kraju. Tematy nadesłanych prac dotyczyły najczęściej: elektroenergetyki, energoelektroniki, technologii i systemów informatycznych, zaawansowanych technologii i systemów inżynierskich, automatyki i diagnostyki przemysłowej, nanotechnologii i inżynierii materiałowej w zastosowaniach przemysłowych.

od lewej: Beata Syczewska, dyrektor Departamentu Komunikacji w ABB, laureaci Konkursu o Nagrodę ABB: Bogdan Fabiański, Artur Moradewicz i Sławomir Judek oraz Marek Florkowski, dyrektor Centrum Badawczego ABB (zdjęcie z www.abb.pl)