Kawa czy herbata?

Mgr inż. Marek Kuciński otrzymał Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego dla wybitnego absolwenta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Mgr inż. Marek Kuciński otrzymał miano wybitnego absolwenta WEiA oraz nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Fundatorem jest Fundacja Sapientes at Audentes Fortuna Iuvat, której założycielem jest były dziekan Wydziału, doc. Ludwik Referowski. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego WEiA. Kryteriami do otrzymania nagrody były nie tylko wysokie wyniki ze studiów, ale też twórcza postawa naukowa oraz działalność społeczna i artystyczna. W trakcie studiów działał w Wydziałowej Radzie Studentów, jest organizatorem akcji Spotkania ze sztuką. Ponadto jest również Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Laureat jest obecnie słuchaczem studium doktoranckiego, a prace badawcze prowadzi w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu. Na swoim koncie ma już kilka publikacji m.in. w czasopismach: Zeszyty Naukowe WEiA, Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka.

 Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego, Karwowski, Kuciński


Praca doktorska dra inż. Leszka Jarzębowicza wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie "Młodzi Innowacyjni" na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe w dziedzinach automatyki, robotyki i pomiarów

Dr inż. Leszek Jarzębowicz otrzymał wyróżnienie za pracę doktorską pt. "Sterowanie trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami zagłebionymi w wirniku bez pomiaru wielkości mechanicznych" w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu "Młodzi Innowacyjni 2011". Założenia, rozwiązania i wyniki rozprawy zostały zaprezentowane 6. kwietnia na konferencji AUTOMATION 2011 w Warszawie. W tym samym dniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Konkurs organizowany był po raz trzeci przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) w Warszawie.


Dr hab. inż. Krzysztof Karwowski nominowany w konkursie "Człowiek roku - przyjaciel kolei"

W dniu 11 października 2010 Kierownik Katedry dr hab. inż. Krzysztof Karwowski otrzymał nominację w konkursie "Człowiek roku - przyjaciel kolei" w kategorii "Naukowiec roku".

(źródło www.przyjaciel-kolei.pl/nominacje/)

 


Badania naukowe mgra inż. L. Jarzębowicza współfinansowane z projektu InnoDoktorant

Badania naukowe mgra inż. Leszka Jarzębowicza zostały objęte finansowaniem w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorant doktorantów, I edycja”. Nieopodatkowane stypendium w wysokości 30 000 PLN zostało przyznane na okres 8 miesięcy. Kwota pochodzi z funduszy unijnych (85%) oraz środków Budżetu Państwa (7,5%) i Województwa Pomorskiego (7,5%). Celem projektu jest usprawnienie działań młodych naukowców w ramach ich prac doktorskich poprzez przezwyciężenie barier finansowych związanych z prowadzonymi badaniami oraz zdobywaniem niezbędnych do prac materiałów.

W ramach jubileuszu 65-lecia Politechniki Gdańskiej w dniach 24-26 maja 2010 r. odbędzie się seminarium pt. "Politechnika Gdańska - uniwersytet przedsiębiorczy XXI wieku", na którym wystawiony zostanie plakat poświęcony finansowanym badaniom mgra inż. L. Jarzębowicza.

Poster

Badania związane z rozprawą doktorską były również finansowane ze środków na naukę przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy promotorski) oraz ze środków katedralnych KIET.


Rozprawa doktorska dra inż. Sławomira Judka wyróżniona w Konkursie o Nagrodę ABB!

12 maja 2009 r. w Centrum Badawczym ABB w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie o Nagrodę ABB. Tym samym po raz szósty wyłoniono laureatów tego prestiżowego konkursu obejmującego najlepsze prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie z dziedzin związanych z działalnością firmy ABB. Patronat nad tym wydarzeniem objęli dyrektor Centrum Badawczego i prezes zarządu ABB. Nagrodę główną w wysokości 25 000 PLN przyznano dr inż. Arturowi Moradewiczowi za pracę doktorską „Energoelektroniczny system zasilania bezstykowego z transformatorem obrotowym – modelowanie, analiza i projektowanie” z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Dwa równorzędne wyróżnienia o wartości 10 000 PLN trafiły odpowiednio w ręce dr inż. Sławomira Judka z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, autora pracy doktorskiej pod tytułem „Zasilanie ruchomych odbiorników energii elektrycznej za pośrednictwem cewek powietrznych sprzężonych magnetycznie” i mgr inż. Bogdana Fabiańskiego z Politechniki Poznańskiej za pracę magisterską „Projekt i wykonanie nowego sterownika robota przemysłowego IRp-6”.

Do konkursu przystąpili absolwenci z 24 uczelni z całego kraju. Tematy nadesłanych prac dotyczyły najczęściej: elektroenergetyki, energoelektroniki, technologii i systemów informatycznych, zaawansowanych technologii i systemów inżynierskich, automatyki i diagnostyki przemysłowej, nanotechnologii i inżynierii materiałowej w zastosowaniach przemysłowych.

od lewej: Beata Syczewska, dyrektor Departamentu Komunikacji w ABB, laureaci Konkursu o Nagrodę ABB: Bogdan Fabiański, Artur Moradewicz i Sławomir Judek oraz Marek Florkowski, dyrektor Centrum Badawczego ABB (zdjęcie z www.abb.pl)